Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bystyret
 
Forretningsutvalgets møte 22. april
I denne artikkelen kan du lese en forenklet oversikt over sakene som blir behandlet i forretningsutvalgets møte. Etter møtet oppdateres siden med en enkel oversikt over fattede vedtak. Det tas forbehold om endringer.

Sakene med vedlegg (og endelig protokoll når denne foreligger) kan du lese her (10.04.14)
 
Møter i bystyrets komiteer i 23. april
Bystyrets komiteer forbereder og avgir innstilling i saker til bystyret som normalt fatter endelig beslutning. På hver av komiteenes sider kan du lese en forenkel oversikt over saker som behandles i komiteenes møter. Det tas forbehold om endringer.

Finanskomiteen (oppdateres etter møtet)
- Kultur- og utdanningskomiteen (oppdateres etter møtet) 
- Byutviklingskomiteen (oppdateres etter møtet)
- Samferdsels- og miljøkomiteen (oppdateres etter møtet) (10.04.14)
 
Helse- og sosialkomiteens møte 9. april (heldagsmøte)
I denne artikkelen kan du lese en forenklet oversikt over sakene som ble behandlet i møtet 9. april. Det tas forbehold om endringer. 

Saker med innstilling oversendes bystyret for endelig behandling.

Sakene med vedlegg (og endelig protokoll) vil du finne her. (10.04.14)