Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bystyret
 
Bystyrets møte 22. oktober
Her kan du lese en forenklet oversikt over sakene som ble behandlet i bystyrets møte 22 oktober. Etter møtet oppdateres siden med en forenklet oversikt over fattede vedtak. Det tas forbehold om endringer.

Protokollen vil normalt foreligge 24. oktober. Protokollen godkjennes endelig av bystyret i neste møte.

Kjøreplan (dagsorden) bystyremøtet 22. oktober (pdf)

Sakene med vedlegg (og endelig protokoll når denne foreligger) kan du lese her. (22.10.14)
 
Møter i bystyrets komiteer i oktober
Bystyrets komiteer forbereder og avgir innstilling i saker til bystyret som normalt fatter endelig beslutning. På hver av komiteenes sider kan du lese en forenklet oversikt over saker som behandles i komiteenes møter. Det tas forbehold om endringer.

- Kultur- og utdanningskomiteen 29. oktober (oppdateres etter møtet)
- Helse- og sosialkomiteen 29. oktober (oppdateres etter møtet)
- Byutviklingskomiteen 29. oktober (oppdateres etter møtet)
- Samferdsels- og miljøkomiteen 29. oktober (oppdateres etter møtet)
- Finanskomiteen 29. oktober (oppdateres etter møtet) (23.10.14)