Hopp til navigasjon Hopp til innhold
 
A+
RSS
Information in English
Du er her:  Oslo kommune > Bystyret > Om bystyret

Om Oslo bystyre

Øverste myndighet
Oslo kommunes øverste myndighet er bystyret, som består av 59 representanter valgt gjennom kommunevalg hvert fjerde år. Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Sakene som behandles i bystyret blir i hovedsak fremmet av byrådet, og behandlet i en av de fem komiteene som avgir innstilling til bystyret. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyrets komiteer
De 59 representantene er fordelt på fem komiteer, som har ansvar for å forberede saker, og komme med anbefalinger (innstillinger) til bystyret. Alle bystyrepolitikerne sitter i en av de fem komiteene. 

Åpne møter
Møter i bystyrets og bystyrets organer er åpne for publikum, med mindre annet er bestemt ved lov. Sakskart (innkalling) til møtene offentliggjøres.

Oslos styringsmodell
Oslo kommune styres etter en parlamentarisk styringsmodell. Dette innebærer at et byråd (byregjering) står ansvarlig overfor bystyret (på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget).

Aktuelle lenker